Konzultační pomoc v oblasti elektrických pohonů a solárních střídačů

Firma KONZULT PRAHA s.r.o. zajišťuje konzultační a technickou pomoc v oblasti elektrických pohonů.

Jde zejména o vytipování vhodných měničů pro danou aplikaci, pomoc při instalaci a naprogramování měničů.

Předmětem konzultační a technické pomoci je také systém řízení měničů z nadřízených technologických počítačů, PLC apod.